Ett brottmål i tingsrätten

Ett brottmål i tingsrätten

Under en huvudförhandling i brottmål i tingsrätten är det många personer inblandade. Vad de gör och vilken roll de har förklarar vi här.

Följande personer kan det vara med:

Målsägande, alltså den som utsatts för brottet.

Målsägandebiträde, som är advokat eller jur.kand. och ger stöd och hjälp till brottsoffret och tar tillvara hans eller hennes intressen. Den som blivit utsatt för brott måste i regel själv begära ett målsägandebiträde och då kan det bästa vara att kontakt en jurist man har förtroende för först.

Åklagaren, som jobbar på uppdrag av staten. Hans eller hennes uppgift är att leda förundersökning, att besluta om åtal ska väckas och att föra talan i domstol.

Den tilltalade, alltså den som misstänks för brottet

Försvarsadvokat (kallas också offentlig försvarare), som hjälper den tilltalade under rättegången.

En juristdomare som också är ordförande.

Nämndemän, oftast tre stycken. De flesta myndiga svenska medborgare kan väljas till nämndemän. Deras uppgift är att tillsammans med juristdomaren tillämpa rättsreglerna i målet. Nämndemännens medverkan är en garanti för att domstolens avgörande ligger i linje med samhällets allmänna rättsuppfattning.

Protokollförare, ofta en jurist på domstolen. Han eller hon skriver ner det som sägs under rättegången.

Vittnen, alltså personer som till exempel såg när brottet begicks och som därför kommer till domstolen för att berätta vad de vet. Vittnar gör man för att hjälpa domstolen att döma rätt – inte för att sätta fast eller skydda någon.

Sakkunnig, det vill säga en expert som kallats in för att förklara något specifikt. Han eller hon kan till exempel vara läkare eller psykolog.

Tolk, om någon av parterna inte talar svenska. Förutom tolkar för översättning av ett främmande språk kan det förekomma tolkning för syn- och hörselskadade i domstolarna.

Åhörare. Eftersom rättegången oftast är offentlig kan också andra personer vara närvarande. Rättegångsförhandlingar i sexualmål eller där minderåriga är parter äger ofta rum bakom stängda dörrar. Det betyder att bara de som är direkt berörda får vara närvarande

Foto: ©iStockphoto.com..-Dmitriy-Shironosov

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.