Vad är mobbing?

Mobbing sätter grymma spår– det är en allvarlig kränkning mot de mänskliga rättigheterna.

Vad är mobbing?
Mobbning kan sägas handlar om ett upprepande aggressivt beteende med ojämn maktbalans mot ett offer som har svårt att försvara sig. Mobbing är ett kamratförtryck som innebär en uteslutning ur en gemenskap. Mobbning är inte engångsföreteelser eller konflikter, utan en systematisk kränkning av en person. Oftast kan den drabbade vara avvikande på något sätt. Det kan handla om både fysisk eller psykisk mobbing. Bland barn är fysisk mobbing oftare förekommande då som exempel misshandel och förföljelse.

En väldigt viktig ståndpunkt är att den som upplever sig mobbad har rätt att bli tagen på allvar. Alla människor har lika värde och mobbing är en allvarlig kränkning mot de mänskliga rättigheterna.

Varför mobbing?

I en osäker grupp, där det råder dålig stämning och intolerans, är risken för mobbning störst. Det finns många olika många faktorer till att mobbning uppstår och pågår. Finns det en positiv gemenskap och ett gott samarbete där sociala värden värderas i gruppen uppstår aldrig mobbing.
En annan anledning kan vara att det saknas en stark ledare som sätter gränser för hur man får bete sig mot varandra. Som lärare/ledare/chef är det oerhört viktigt att i tid signalerar att det inte är ok att kränka någon. När det är dålig stämning i en grupp och otydliga gränser är det inte ovanligt att de negativa känslorna riktas mot någon som blir utsedd till syndabock. Då kan egentligen vem som helst bli utvald

Mobbing bland barn

Mobbning bland barn är vanligare än man tror. Bland skolbarn har ett barn av tre blivit utsatta för någon form av mobbning under sin skoltid.
Många blir länge präglade av det som hänt, ibland hela livet. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på mobbning och göra någonting åt det.

Mobbing bland vuxna

Bland vuxna är det oftare psykisk mobbning såsom skvaller eller utfrysning. Det rör sig om ett kollektivt beteende som upprepas gång på gång. Under de senaste åren har sexuella trakasserier, främlingsfientlighet, rasism, etnisk diskriminering, homofobi och könsrelaterad blivit vanligare.

Människor blir utsatta för kränkande behandling får ofta dåligt stöd och hjälp från arbetskamrater, vänner, chefer. På många arbetsplatser är det få som vågar ta ställning och säga ifrån, och tystnaden ger då ett indirekt stöd för fortsatt mobbning.

En kontinuerligt kränkande behandling av en människa, gammal eller ung kan ge enorma konsekvenser under lång tid. Människor som inte får hjälp och stöd i tid kan bli oerhört vårdkrävande i framtiden och kan resultera i stora kostnader för samhället, långa sjukskrivningsperioder, rehabilitering som kan ta åratal.

1 kommentar

    • Eva Jorendalmars 27, 2018 kl. 4:47 e m
    • Svara

    I arbetslivet kallas mobbning kränkande särbehandling.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.