Vad är mobbing?

Mobbing sätter grymma spår– det är en allvarlig kränkning mot de mänskliga rättigheterna. Vad är mobbing? Mobbning kan sägas handlar om ett upprepande aggressivt beteende med ojämn maktbalans mot ett offer som har svårt att försvara sig. Mobbing är ett kamratförtryck som innebär en uteslutning ur en gemenskap. Mobbning är inte engångsföreteelser eller konflikter, utan …

Fortsätt läsa

Brottsoffer

Nya Brottsoffer varje dag Varje dag. Vecka ut, vecka in. Årets alla månader. År efter år. Människor utsätts för brott hela tiden. Det är små brott. Det är stora brott. Vissa riktar sig mot person. Vissa mot egendom. Många brott sker hastigt och utan planering eller eftertanke hos gärningsmannen. Andra är överlagda och mycket noga …

Fortsätt läsa